Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Cyber Clever-Integration of cyber security in initial VET-education (CYBER CLEVER)

Küber tark – Küberjulgeoleku integreerimine kutsekeskharidusse

Erasmus+ project 2020- 1-NO01-KA202-076464
1/09/2020-31/12/2022

Juhtpartner: Godalen Vocational College, Norra

Partnerid:
BEST INSTITUT training center, Austria 
MIDSTOD Adult training center, Island
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Eesti
Necip Fazil Kisakurek Mesleki Vocational, Türgi
Kristianstad University, Rootsi
Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti
NTNU University, Norra

Projekti lühikirjeldus:
Käesolava projektiga luuakse, hinnatakse ja testitakse praktikas koolituspakett kutseõppeasutuste õpetajatele küberturvalisuse teadlikkuse suurendamiseks, mis on inspireeritud Ameerika GenCyberi programmist. Koolituspakett sisaldab järgmised põhimoodulid:
1. Privaatsus,
2. Küberturvalisus,
3. Sotsiaalmeedia ja Interneti-hügieen,
4. Digitaalne haavatavus,
5. Häkkimismeetodid ja paroolide turvalisus.

Projekti eesmärk:
Käesoleva projekti eesmärgiks on luua Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhifunktsioonid on:
• Koolitada kutseõppeasutuste õpetajaid ja õpilasi küberturvalisuse küsimustes;
• Töötada välja ja katsetada kutsehariduse õpilastele mõeldud Euroopa küberturvalisuse kursust, mis on inspireeritud Ameerika programmist GenCyber;
• Hinnata ja testida seda projekti ning luua kutsehariduse küberturvalisuse alaseid täiendkursusi ja õppekavasid;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust õigesti käituda erinevates õpikeskkondades, kus küberturvalisusel on põhirõhk;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust, kuidas erinevad kultuurinormid võivad mõjutada inimeste küberturvalisuse käitumist;
• Pakkuda strateegiaid ja ressursse, kuidas integreerida küberturvalisuse probleemide lahendamist haridussüsteemis;.
• Pakkuda tuge õpetajatele ja õpilastele, kes on kokku puutunud küberturvalisuse probleemidega.

Tegevused:
Projekti põhitegevused:
– 5 rahvusvahelist projektikohtumist Türgis, Eestis, Austrias, Islandil ja Norras;
– koolituskursuse looomine;
– õpetajate ja õpilaste kaasamine projekti koolituspaketi testimise ja hindamise protsessi;
– levitusüritused ja projekti tulemuste tutvustamine.

Tulemused:
Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhitulemusel:
– suuremad teadmised küberturvalisuse kohta esmase kutsehariduse ja -koolituse alal;
– suurem arusaam Euroopa Liidu Cyber Smart strateegiast;
– suurem mõistmine ja reageerimine sotsiaalsele, etnilisele, keelelisele ja kultuurilisele mitmekesisusele üldiselt.

Projekti tulemusel luuakse uued Erasmus + projektid jätkuprojektid osalevate partnerorganisatsioonide vahel. Projekt tõstab ka teadlikkust ja aitab kaasa sotsiaaldialoogile selle kohta, kuidas Cyber Smarti mitteolek võib põhjustada sotsiaalse tõrjutuse neile, kes kuuluvad haavatavatesse rühmadesse.