Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Embrace dementia in an online environment

Dementia -  Embrace dementia in an online environment

Erasmus+ projekt 2021-1-BE02-KA220-VET-000025664

Projekti kestus: 01/01/2022 – 31/12/2023 
Projekti eelarve: 220.144€ 
JKHK eelarve: 22.388€

Partnerid:
CVO HIK, Belgium - juhtpartner
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Estonia 
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL LORCA, Spain 
ROC Mondriaan, The Netherlands 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Belgium 
Escola Profissional do Minho, Portugal 
Stichting Landelijk Platform Odensehuizen, The Netherlands 

Eesmärk: Projekti kaudu soovitakse tõsta koolitajate digioskusi, et nad suudaksid töötada välja kvaliteetseid ja interaktiivseid veebipõhiseid õppemooduleid, mis aitavad kaasa elukestva õppe kultuurile. Väljatöötatud moodulid keskenduvad dementsuse teemale ühiskonnas. Sellega tahetakse parandada olemasolevate hoolduskoolitusprogrammide kvaliteeti nii formaalses (kutsehariduses) kui ka mitteformaalses õppes, mis vastaksid ühiskonna kasvavale nõudlusele kvaliteetse hariduse järele.

Väljundid: Projekti käigus väljatöötatavad moodulid on mõeldud eelkõige iseseisvaks õppimiseks ja teemakohase info saamiseks pereliikmete hooldajatele koduses keskkonnas ja hoolekandeasutuses dementsetega töötavatele hooldajatele. Kaks peamist eesmärki: ühelt poolt anda parem arusaam dementsuse ilmingute kohta, et nad saaksid selle seisundiga paremini toime tulla ja oleksid paremini ette valmistatud, ning teiselt poolt anda ülevaade sellest, millist hooldust, juhendamist ja tuge vajavad dementsusega inimesed nii koduses keskkonnas kui ka hooldusasutuses. 
Projekti käigus töötatakse välja kolm erinevat interaktiivset veebimoodulit (MOOCs).

 

Moodul 1

Õppematerjal: Dementia. What is it? What is it to have it? And how to recognize it?

Õppuri tagasiside (ainult JKHK kohta, st Module 1, LO 1: To identify different types of dementia and severity levels!)

Koolitaja/eksperdi tagasiside

 

Moodul 2

Õppematerjal: Supporting, guiding and caring for people with dementia

Õppuri tagasiside (ainult JKHK kohta, st Module 2, LO 2:  To provide professional care and support psychosocial wellbeing in an institution during the early stages of dementia, focused on physical and leisure activities (including care for physical environment)!)

Koolitaja/eksperdi tagasiside

 

Moodul 3 

Õppematerjal: To understand which specific factors needs to be taken into account in the care for people from minority groups like people with intellectual disabilities, multimorbidities

Õppuri tagasiside (ainult JKHK osa kohta, st Module 3, LO 6: To understand which specific factors needs to be taken into account in the care for people from minority groups like people with intellectual disabilities, multimorbidities (related to medical conditions!)

Koolitaja/eksperdi tagasiside

 

---

Kohtumised:

TPM05 Lorca, Hispaania 24-25.10.2023

TPM04 Den Haag 31.05-1.06.2023

LTTA02 Lorca, Hispaania 13-17.02.2023

TPM03 Braga - Portugal 8-9.11.2022

TPM02 Paide, Eesti 28-29.06.2022

LTTA01 Brugges, Belgia 26.03-1.04.2022

TPM01 Geel, Belgia 24.-25.02.2022