Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Embrace dementia in an online environment

Dementia -  Embrace dementia in an online environment

Erasmus+ projekt 2021-1-BE02-KA220-VET-000025664

Projekti kestus: 01/01/2022 – 31/12/2023 
Projekti eelarve: 220.144€ 
JKHK eelarve: 22.388€

Partnerid:
CVO HIK, Belgium - juhtpartner
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Estonia 
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL LORCA, Spain 
ROC Mondriaan, The Netherlands 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Belgium 
Escola Profissional do Minho, Portugal 
Stichting Landelijk Platform Odensehuizen, The Netherlands 

Eesmärk: Projekti kaudu soovitakse tõsta nii formaalse kui ka mitteformaalse sektori õpetajate ja koolitajate digioskusi, et nad suudaksid töötada välja kvalitatiivseid interaktiivseid veebipõhiseid õppemooduleid, mis aitavad kaasa elukestva õppe kultuurile. Väljatöötatud moodulid keskenduvad dementsuse teemale ühiskonnas. Sellega tahetakse parandada olemasolevate hoolduskoolitusprogrammide kvaliteeti nii formaalses kutsehariduses kui ka mitteformaalses sektoris ning kohandada neid vastavalt ühiskonna kasvavale nõudlusele kvaliteetse hariduse järele.

Väljundid: Projekti käigus väljatöötatavad moodulid on suunatud eelkõige pereliikmete hooldajatele (20 inimest) koduses keskkonnas ja koolitatavatele hooldajatele (80 inimest) dementsete inimeste hoolekandeasutuses. Kaks peamist eesmärki: ühelt poolt anda neile sihtrühmadele parem arusaam dementsuse ilmingute kohta, et nad saaksid selle seisundiga paremini toime tulla ja oleksid paremini ette valmistatud, ning teiselt poolt anda neile ülevaade sellest, millist hooldust, juhendamist ja tuge vajavad dementsusega inimesed nii koduses keskkonnas kui ka hooldusasutuses. 
Projekti käigus töötatakse välja kolm erinevat interaktiivset veebimoodulit (MOOCs).
 

TPM02 Paide, Eesti 28-29.06.2022

LTTA01 Brugges, Belgia 26.03-1.04.2022

TPM01 Geel, Belgia 24.-25.02.2022