Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Upskill Professionals FOR sustainable renovation plans of CONCRETE buildings (UP4Green Concrete)

Kutseoskuste täiendamine betoonhoonete jätkusuutliku renoveerimise kavandamiseks

Erasmus+ projekt 2020-1-FR01-KA202- 079810
1/10/2020-31/05/2023

Projekti kogu eelarve: 273 151 € 
JKHK eelarve: 26 650 €

Projekti koduleht UP4GreenConcrete

Partnerid: 
GIP-FCIP de Normandie Prantsusmaa - juhtpartner
N.E.T, Itaalia, 
CAPEB, Prantsusmaa, 
36,6 Competence Center, Poola, 
Exelia E.E, Kreeka, 
Consorzio Formedil Emilia Romagna, Itaalia
Järvamaa Kutsehariduskeskus, Eesti

Projekti tulemid:
IO1 - Raportid (aruanne, kui palju hetkel õpetatakse betoonmajade renoveerimist ja elutingimuste hindamist/parandamist)
IO2 - õppekava* (õppeprogramm, mis koosneb 4 osast)
IO3 - mobiilirakendus betoonhoonete hindamiseks
IO4 - praktiline käsiraamat (kogumik, mis sisaldab partnerriikides ellu viidud juhtumianalüüse)

 
*Nii riiklikes aruannetes kui ka pädevuste kaardistamisel määrati kindlaks aspektid, mida tuleks õppida betoonhoonete renoveerimiseks, pöörates erilist tähelepanu energiatarbimise vähendamisele, tervisliku keskkonna tagamisele (nt õhukvaliteet, heliisolatsioon) ja uute eluviiside, ootuste ja ehitusstandarditega kohanemisele. Õppekava koosneb neljast osast:
- 1. osa: renoveeritavate/ümberehitatavate betoonhoonete tüpoloogiate analüüs
- 2. osa: betoonhoonete analüüs ja patoloogiad
- 3. osa: tehnikad betoonhoonete renoveerimise ning energiatõhusamaks muutmiseks
- 4. osa: energia regenereerimine: erinevad küttesüsteemid ja ventilatsioon