Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Upgrading Trainers in Dual Vocational Training System (UpT2S)

Projekt: Ettevõtte praktikajuhendajate kompentenside tõstmine

Erasmus+ projekt 2019-1-ES01-KA202-065843
1/10/2019-31/03/2022

Koordinaatoriks on Federacion EFAS CV La Malvesia (Hispaania) ja parnerid on Saksamaalt, Horvaatiast, Prantsusmaalt.

Projekti põhieesmärk on ressursside loomine, mis aitavad  koolitada ja täidenada ettevõtete praktikajuhendaid.

Eesmärgiks on:
-  kutseõppijaid juhendavate praktikajuhendajate pädevuste parandamine. Selleks luuakse e-kursus.

- töötada välja rakendus õpilaste praktikaprotsessi suhtlemiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks; koolitada praktikajuhendajaid seda kaustama

- luua materjalid, mis kajastavad praktikajuhendajate parimaid praktikaid.

Projekti kogu eelarve: 133 403,00 Eurot

JKHK eelarve: 21 993, 00 Eurot

 

Kanalid sotsiaalmeedias:

YOUTUBE (UPT2S)

INSTAGRAM (UPT2S)