Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

European Boarded Agriculture by Multifunctional Activities (EBAMA)

Erasmus+ Strategic Partnership project EBAMA 2.0 (European Boarded Agriculture by Multifunctional Activities)

Project started in October 2016 and will end  on March 2019. The coordinator of the project is PBDKO from Belgium, and the partners are IES MONASIL from Spain, Yrkesakademien i Österbotten from Finland, CIHEAM/MAICH from Greece, UNIPG from Italy and AKF-Scheyern from Germany and Järva County Vocational Training Center from Estonia.

Through the project the pedagogical guide for „multifunctional agricultural entrepreneurship education“ will be put together as well  curriculum unit (with ECVET). The multi- functionality is situated in  different categories: 1)social functions, 2)economic functions 3) ecological functions and 4) mixed functions. Project results will be integrated into current agricultural education. Project will focus on the competences that are needed for managing multifunctional agriculture such as strategic insight, being creative, market insight, economic thought, financial literacy, social skills, commercial skills, knowledge of bordening opportunity.

Total grant for the project is 244 814,00€. JKHK grant from the project is 26 124€.

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt EBAMA 2.0 (European Boarded Agriculture by Multifunctional Activities)Projekt algas 2016 oktoobris ja lõpeb 2019 märtsis. Projektikordinaator on PBDKO Belgiast ja partneriteks IES MONASIL Hispaaniast, Yrekesakademien i Österbotten Soomest, CIHEAM/MAICH Kreetalt, UNIPG Itaaliast, AKF Scheyern Saksamaalt ja JKHK Eestist.

Projekti tulemusena valmib käsiraamat „Multifunksionaalse põllumajanduse õpetamine“ ning ka samanimeline (ECVET) moodul. Põllumajanduse multifunktsionaalsus jaguneb neljaks: 1) sotsiaalsed tegevused 2) majanduslikud tegevused 3) ökoloogilised tegevused ja 4) muud, erinevad tegevused.   Projekti tulemused integreeritakse põllumajanduse õppekavadesse. Projekt pöörab eriti tähelepanu kompetensidele, mis on vajalikud multifunktsionaalses talupidamises, nagu näiteks strateegiline mõtlemine, loovus, turu tundmine, majanduslik mõtlemine, oskus rahaga ringi käia, sotsiaalsed oskused, müügi oskused, teadmised erinevatest arengu võimalusest.

Kogu projekti rahastus on 244 814,00€, millest 26 124 kuulub JKHK erinevate projektitegevuste läbi viimiseks.