Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Working in Soft Skills for Employment (WISE)

Elukestva õppe võtmepädevuste omandamine kutseõppes

Erasmus+ projekt 2020-1-IT01-KA202-008486
1/10/2020-1/10/2023

Patrnerid:
ENGIM PIEMONTE ASSOCIAZIONE, Itaalia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Soome
The Federation of Swedish Ostrobothnia for Educationand Culture/YA - Vocational College of Ostrobothnia, Soome
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Eesti
Ikaslan Bizkaia, Hispaania
INTER COLLEGE APS, Taani     
Jåttå videregående skole, Norra
Formação Profissional, CRL Portugal
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE ASSOCIAZIONE, Itaalia

Projekti eesmärgid: Parimate praktikate jagamise projekti eesmärgiks on tutvustada, kuidas erinevates partnerriikides on lõimitud sotsiaalsete oskuste ja selliste võtmepädevuste õpe, mida tööandjad tänapäeval oma töötajate juures väga oluliseks peavad (nt meeskonnatöö oskus ja oskus muutustega kaasa minna). Lähemalt tutvutakse koolitusnädala raames Baskimaa ja Soome mudelitega õpilaste koolitamiseks, nii et nad on valmis täitma tööandjate ootusi nii ametialaselt kui isikuomaduste poolest.