Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Modern Study Materials for Car Technicians (MSMfCT)

Projekti nimi:Modern Study Materials for Car Technicians

http://eacea.ec.europa.eu/img/logos/erasmus_plus/eu_flag_co_funded_pos_%5Brgb%5D_left.jpg 

KA-2 Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme

Projekti number: 2017-1-EE01-KA202-034885
Projekti kestvus: 20 kuud (september 2017-aprill 2019).

Projekti lühikokkuvõte leiab SIIT.

Autotehnikute õpetamise oluline osa on simulaatorite ja stendide kasutamisel, mis võimaldavad õpilastel süvendatult õppida tundma kindlat süsteemil. Lisaks võimaldavad stendid katsetada süsteemis vigade diagnoosimist ja nende parandamist.

Valmis stendid on kallid ja tihti ei leia Eestist firmat, kes tarniks vajalikke stende. Mõnikord ei paku ka ükski tootja vastava autosüsteemi stendi, eriti kui on tegemist uuendusliku tehnoloogiaga autovaldkonnas.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoerialade noortel õpetajatel, Priit Auväärtil ja Mario Susil, tekkis idee, et ehitaks stendid ise. Sellest omakorda tekkis projektiidee, mille kirjutas projektiks autoerialade tehnilise inglise keele õpetaja Eesi Rosenberg koos erialaõpetajatega kaasates selleks ka Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetajaid.

Projekti intellektuaalne väljund koosneb mitmest osast:

1. juhendmaterjal stendide ehitamiseks, milles on selgelt esitatud töö käik illustreeritud fotodega, tehnilised joonised, nimekiri vajalikest materjalidest koos tööriistadega ja kalkulatsioon

2. e-õppematerjalid, mis toetavad stendiga tööd tundides. Õppematerjalid sisaldavad teooriat ja praktilisi ülesandeid. Õpetajale on juhendmaterjal ja õpilaste teadmiste kontrollimiseks testid või kontrolltööd

3. e-õppematerjalides on erialase inglise keele õppematerjalid, mis toetavad lõimitud inglise keele õpetamist

4. väike mitmekeelne sõnastik, kus on vastava valdkonna sõnade tõlked kõikide partnerite emakeeltes  lisaks inglise keelele.

Materjale luues on mõeldud erivajadustega õpilastele. Osa e-kursuse ülesannetest on kohandatud lihtsamaks ning leidub ka ülesandeid, millest on tehtud keerulisem versioon. Õpetaja juhendmaterjalides võib leida viiteid tekstide töötlemiseks vastavalt õpilaste vajadustele.

Et kontrollida, kas juhendmaterjal on kasutuskõlbulik, ehitati stendid valmis.

Projektis on kuus partnerit:

Projekti koordinaator: Pärnumaa Kutsehariduskeskus – pidurid ja ABS stend

Järvamaa Kutsehariduskeskus – elektrisüsteemi stend

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool – mootorielektroonika stend

Profesionals izglitibas kompetences centris „Rigas Tehniska koledza“ (Läti) -multimeedia stend

Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu) - laadimis- ja käivitussüsteemi stend

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi) -  elektriauto stend

Iga partner valis ise stendi, koostas kalkulatsiooni ja lõi intellektuaalse väljundi. Partneritel oli vaba valik, kuidas tehniliselt oma stendi lahendada. Seega on olemas sõitev kardiraamil põhinev elektriautostend, doonorautod, millest on saanud stendid ning raamile ja tahvlitele ehitatud stendid.

Projekti intellektuaalne väljund jääb kasutamiseks kõigile huvitatutele.  Materjalid avalikustatakse projekti kodulehel. Kõik materjalid on inglise keeles ja partnerriikide emakeeltes.

Lisaks autoeriala õpetamisele on intellektuaalne väljund sobilik kasutamiseks elektri- ja elektroonika valdkonna õpetamisel, õpilasprojektide baasiks üldhariduskoolides, huvihariduses tehnika- ja motovaldkonnas.

Õppetöö, mis baseerub meie loodud intellektuaalsel väljundil, arendab samuti õpilaste üldpädevusi nagu digioskused, meeskonnatööoskus, matemaatikaoskused jne

Partnerlus on olnud edukas. Kokku on saanud entusiastlikud, motiveeritud ja tugevad spetsialistid, kellel on suur missioonitunne ja kes teevad oma tööd südamega. Kogu tööprotsessi iseloomustab loomingulisus, sünergia ja koostöö.

Projekti tööprotsessi jooksul on õpitud kasutama uut tehnoloogiat, arendatud digioskusi ja omandatud teadmisi HEV õpilastest.

Partneritel on olnud neli töist rahvusvahelist kohtumist. Viimane kohtunine toimub 18.02-21.02.2019, mille võõrustajateks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.
Viimase projektikohtumise ajal, lisaks levitusüritusele, testitakse õppematerjale ja stende tundides koos õpilastega, õpitakse QR koodide lisamist ja kasutamist, partnerid annavad tagasisidet ja nõustavad üksteist kuidas parendada intellektuaalset väljundit.

20.02.2019 toimub projekti levitusüritus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, kus kõik partnered tutvustavad oma tööprotsessi ja esitlevad stende ning intellektuaalset väljundit. Kohale tuuakse 5 stendi. Elektriauto toomine Türgist on liiga kulukas.

Koduleht fb: MSMfCT – Modern Study Materials for Car Technicians

Järvamaa Kutsehariduskeskuse projektimeeskond:
Tõnu Taalimäe
Gennadi Olonen
Ain Luik
Reelika Hints