Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Innovative Learning Experience for VET Studies in energy for farming (E4F)

Taastuvenergia põllumajanduses - uuenduslikud õpikogemused kutseõppes

Projekti nr: 2020-1-ES01-KA202-082440

Innovative learning experience for VET studies in energy for farming - Energy for Farming (E4F)

Projekti kestus: 1/11/2020-1/10/2022

Projekti kogu eelarve: 136 835 €
JKHK eelarve: 21 563 €

Projekti koduleht ENERGY4FARMING


Koordinaator: Low Carbon Economy Foundation (Hispaania) ja 
partnerriigid: Hispaania, Ungari, Itaalia ja Poola. 

Eesmärgiks on :
- Edendada põllumajanduse kutseharidust seoses taastuvenergiaga. 
- Kaasata uuenduslikud ettevõtluspraktikad kutseharidusse, kasutades taastuvenergia tootmise poolt pakutavaid võimalusi. Mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust.
- Tutvustada ja praktiseerida õpilastega projektipõhise õppe vormi.

 

Projekti intellektuaalsed väljundid:
Käsiraamat põllumajandusliku kutseõppe õpetajatele: Säästev põllumajandus: uued suundumused, keskendudes taastuvatele energia allikatele
Moodul 1: Säästva põllumajanduse tutvustamine, selle eelised
Moodul 2: Taastuvate energiaallikate kasutamine põllumajanduses
Moodul 3: Taastuvenergia turg

Õpetaja metodoloogiline juhend projektõppe rakendamiseks
Moodul 1: Sissejuhatus projektõppesse
Moodul 2: Metodoloogia
Moodul 3: projektõppe näited

Idufirma loomise juhend jätkusuutlikuks majandamiseks 
Moodul 1: Sissejuhatus idufirma loomisesse 
Moodul 2: jätkusuutlikud põllumajandusettevõtted
Moodul 3: edulood