Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector (DGT4SCS)

Keskkonnasõbraliku (rohelise) koolitusmaterjalide väljatöötamine ehitussektori spetsialistidele

Erasmus+ project 2019-1-LT01-KA202-060695
1/09/2019-28/02/2022

Link projekti kodulehele

Kogu eelarve: 176 887,00
JKHK eelarve: 24 248,00

Projekti pealkiri

Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector

Keskkonnasõbraliku (rohelise) koolitusmaterjalide väljatöötamine ehitussektori spetsialistidele

Juhtpartneri nimi

Vilniuse Jeruzalė tööturukoolituskeskus

Projekti number

2019-1-LT01-KA202-060695

Kestvus

2019-10-01—2022-01-31

Eesmärgid

Arendada keskkonnasõbralikku (rohelist) töökultuuri ja suurendada kvalifitseeritud tööjõu arvu ehitussektoris; ehitussektori pädevuste ajakohastamine valdkonna arengusuundadega; tõhusa koolituse abil suurendada "rohelisi“ pädevusi ehitusspetsialistide seas.

Millistele Euroopa prioriteetidele projekt vastab?

Kutseharidus ja -koolitus:kutsehariduse põhipädevuste alg- ja täiend edasine arendamine

läbipaistvus ning oskuste ja pädevuste  tunnustamine

Intellektuaalsed väljundid:

  1. IO Juhend ehitussektori spetsialistide koolitamiseks (soovituste kogum riiklikul, piirkondlikul ja linna tasandil). Sihtrühm - õpetajad, koolitajad, teadlased. Eesmärk – üha enam on ettevõtted huvitatud ehitusspetsialistide palkamisest, kes omavad keskonnasäästlikke teadmisi. Seega on loodavad  juhised aluseks kvaliteetsemate ehitusespetsialistide koolituseks.
  2. IO Ehitussektori õpetajate koolitusvahendite väljatöötamine. Sihtrühm - õpetajad, koolitajad, teadlased; Selle eesmärk on luua õpetajakoolituse jaoks tööriistakomplekt, mis aitab neil õppekava sisu, õpetamistaktikat ja metoodikaid sihipäraselt muuta / täiustada.
  3. IO Ehitusprofessionaalide koolitusvahendite väljatöötamine. Sihtrühm: alg- ja täiendõppe õpilased. Eesmärgiks on luua ehitussektori professionaalidele uus kvaliteetne õppekava, et luua eeldused tööturu domineerimiseks ehitustööstuse spetsialistide poolt, kes tutvustavad ja edendavad keskkonnasõbralikku töökultuuri.

Oodatud tulemused ja mõju:

• inglise keelesed koolitusjuhised ehitusspetsialistidele (1 ühik);

• Leedu, läti, eesti ja hispaania keelesete õppematerjalide komplekt ehituseriala õpetajate koolitamiseks (kokku - 4 ühikut);

• Õppematerialide komplekt ehituseriala õpilaste koolitamiseks Leedu, Läti, Eesti ja Hispaania keeles (kokku - 4 ühikut);

• vähemalt 12 koolitatud õpetajat;

• vähemalt 80 koolitatud õpilast;

• Kampaania keskkonnasäästliku töökultuuri edendamiseks (4 ümarlauda, 1 lõppkonverents).

Lisaväärtused:

1. Innovatsioon (50%);

2. Teadus- ja arendustegevuse laialdasem kasutamine (10%);

3. Euroopa ühiste parimate tavade väljatöötamine (20%);

4. Võimalus arendada ja tugevdada rahvusvahelist võrgustikku (10%);

5. Paremad võimalused inimestele, kes on priviligeeritumas olukorras (10%).

Projekti kordinaator:

Marius Ablačinskas

E-mail: projektai@mokymas.eu 

Projekti partnerid:

1. Vilnius College of Technology and Design (Leedu);

2. Lithuanian Builders Association (Leedu);

3. Daugavpils Construction Technical School (Läti);

4. Latvian Builders Association (Läti);

5. Järva County Vocational Education Center (Eesti);

6. Inercia Digital SL (Hispaania).

Projekti teave Erasmus + levitamisplatvormil

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/