Projektid

Erasmus+ koostööprojektid

Erasmus+ KA2 projekt: Workplace learning: what can we learn from each ohter (WPL-WCWL)

Töökohapõhine õpe – mida me üksteiselt võime õppida

Kestvus: 01.10.2018 – 30.04.2020

Projekti käigus külastatakse partnereid ja hinnatakse nende töökohapõhise õppe kordineerimist, sujumist ja tulemusi. Iga projektikoosoleku eelselt esitab vastuvõtja organisatsioon dokumendi, milles tutvustab oma organisatsiooni ning toob välja vkitsaskohad ja probleemid, millega nad silmitsi seisavad ja  millele projekti partnerid püüavad nädalase külastuse jooksu. koos vastuse leida. Nädalaajase töö tulemusena valmib raport, mis kajastab vastuvõtva organisatsiooni tugevusi, nõrkusi, vastuseid nende küsimustele ja soovitusi .

Projekti partnerid:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Belgia – kordinaator
Rakvere Ametikool, Eesti
Järvamaa Kutsehariduskeskus, Eesti
ZIB Zentrum für Integration und BildungGmbH, Saksamaa
Esprominho, Portugal
POC Poklicni center Obala, Sloveenia
AIFED, Hispaania
Secretaria General – Consejeria de Educacion, Hispaania

Projekti kogu eelarve on 133 727 €. Sellest JKHK eelarve 16 971, 00€.


Erasmus+ KA2 projekt: Workplace learning: what can we learn from each ohter (WPL-WCWL)

Duration: 01.10.2018 - 30.04.2020
During the project, partners will  visit each other and evaluate  how workplace-based learning is organised, how it is proceeding and what kind of results are they seeing. Prior to each project meeting, the host organization submits a document that introduces its organization and outlines the issues and challenges they face and to what the partners are trying to find answers/solutions/recommendations while visiting the host. . As a result of the week long work, a report is produced that reflects the strengths, weaknesses, responses and recommendations of the host organization.

Project Partners:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Belgium - Coordinator
Rakvere Vocational School, Estonia
Järvamaa Vocational Education Center, Estonia
ZIB Zentrum für Integration und Bildung GmbH, Germany
Esprominho, Portugal
POC Poklicni Center Obala, Slovenia
AIFED, Spain
Secretaria General - Consejeria de Educacion, Spain

The total budget of the project is € 133727.00.  JKHK budget is € 16,971.00.

Reelika Hints