Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Samuti püüame leida lahenduse Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Samuti püüame leida lahenduse

href="https://www.jkhk.ee/et/hariduslike-erivajadustega">Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel erialasid

Laojuht (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikViienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpe (paindlik)Eeldus alustamiseks Keskharidus ja laotöötaja või logistiku abi tase 4 vastavad kompetentsidÕppeaeg6 kuud (sessioonõpe)

Paide õppekoht

Laojuht tase 5 õppekaval saad õppida vaid Järvamaa Kutsehariduskeskuses!

 Lisainfo/õppima asumine:juhtõpetaja Maili Rannas, maili.rannas@jkhk.ee, tel. 503 6060
Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppesessioonide ajad 2018/2019:
30.-31.01.2019
13.-14.02.2019
27.-28.02.2019
13 -14.03.2019
27.-28.03.2019
10.-11.04.2019
24.-25.04.2019
08.-09.05.2019
22.-23.05.2019
05.-06.06.2019

10.06.2019 (EKSAM)

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Kaupade vastuvõtmise korraldamine
·   Kaupade hoiustamise korraldamine
·   Laos hoiukohtade organiseerimine ja korrashoiu tagamine
·   Kaupade väljastamise korraldamine
·   Lao klienditeeninduse korraldamine ning pretensioonide ja reklamatsioonide lahendamine
·   Varude inventuuride planeerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine
·   Laoressursside juhtimine
·   Lao tehnoloogiate kasutamise planeerimine
·   Laoprotsessi planeerimine
·   Laoprotsessi planeerimine

Õpingud lõpevad laojuht, tase 5 kutseeksamiga. Laojuht, tase 5 tervikkutse sisaldab "Inventeerija" osakutset.

Praktika:
·  5,2 õppenädalat 

Võimalused tööturul
·  Laojuhataja
·  Laojuht

5. taseme laojuht korraldab ja juhib ladude laotoiminguid ja nendega seotud infovoogude liikumist. Ta planeerib ja kasutab lao ressursse ning korraldab lao inventuure.

Laojuht töötab iseseisvalt või meeskonnas, olles meeskonna juht. Ta suudab iseseisvalt orienteeruda erinevates olukordades, lahendada probleeme, suhelda korrektselt klientide ja kaastöötajatega ning valida ja rakendada kaasaegseid lao- ja infotehnoloogiaid, meetodeid ja töövahendeid uute lahenduste leidmiseks.

Laojuht vastutab laovarude säilimise ja laoga seotud varade heaperemeheliku kasutamise eest.


Edasiõppimise võimalused:
rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis
rakenduskõrghariduse tasemel Mainori Kõrgkoolis

Õppetöö toimub Paide õppekohas Laojuht tase 5  rakenduskava kohaselt.

Õppekava

Juhtõpetaja Maili Rannas