Täienduskoolitus

Tasulised ja tellitavad koolitused


 

Koolitustele saab registreerida SIIT

 

IT - JA ARVUTIÕPE

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) oktoober (576 eur)

AutoCad baaskursus (40 t) oktoober

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t)

Keskastme arvutikoolitus (20 t)

Tabeltöötlus algajatele (20 t)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t)

Tabelarvutus ja andmetöötlus asjaajamises (32 t)

Tekstitöötlus algajatele (25 t)

 

RAAMATUPIDAMISKOOLITUSED

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 19.sept (672 eur)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) 21.sept (672 eur)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) kuupäev täpsustamisel (540 eur)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) kuupäev täpsustamisel (672 eur)

 

ETTEVÕTLUS, JUHTIMINE JA HALDUS

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) 21.sept (672 eur)

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) kuupäev täpsustamisel (780 eur)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) kuupäev täpsustamisel (540 eur)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) kuupäev täpsustamisel (672 eur)

Dokumendihalduse korraldamine ettevõttes (8 t)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t)

 

KEELEÕPE

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil I moodul (60 t) kuupäev täpsustamisel (1047 eur)

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil II moodul (60 t) kuupäev täpsustamisel (1047 eur)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Inglisekeelne suhtlus kliendiga konfliktsituatsioonides (30 t)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t)

Inglise keel A1.2 suhtluskeel (30 t)

Vene keel taasalustajatele (40 t)

Vene keel alustajatele (40 t)

Soome keele algkursus (40 t)

Soome keele vestluskursus (40 t)

Hispaania keel alustajatele (40 t)

Hispaania keele vestluskursus (40 t)

Inglise keel algajatele (40 t)

Igapäevane vene keel suhtluskeelena (30 t)

Eesti keele algkoolitus inglise keele baasil (100 t)

 

TÖÖOHUTUS, ESMAABI JA TOIDUHÜGIEEN

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24 t)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8 t)

Esmaabiandjate väljaõpe (16 t) (85 eur) 24. - 25. september Säreveres

Esmaabiandjate täiendõpe (8 t) (46 eur) 25. september Säreveres

Toiduhügieeni koolitus (8 t)

Hädaolukordade lahendamise kriisimeeskonna liikme koolitus (6 t) 

 

ELEKTRIOHUTUS

Elektrialane täienduskoolitus elektriala isikutele (24 t)

 

KLIENDITEENINDUS

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Teenindusstandardi roll kliendikeskse teeninduse korraldamine (40 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

 

PUHASTUSTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Puhastusteeninduse põhitõed (40 t)

Efektiivsed koristusmeetodid (8 t)

 

EHITUS

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t teooriat + 180 t praktikat) 22.aprill-30.november (1128 eur)

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (238 t) 5.oktoober 2019-30.juuni 2020 (2490 eur)

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t)

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t)

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (20 t)

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t)

Rullmaterjalide seina paigaldamise koolitus (tapeetimise koolitus) (20 t)

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t)

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t)

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t)

Plaatimistööd siseruumides (60 t)

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Töödeldud palgist hoone ehitamine (60 t)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

 

TEEDEEHITUS

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) kuupäev täpsustamisel (1495 eur)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

Teehöövlijuhtide täienduskoolitus (28 t)

Ekskavaatori- ja kopplaadurijuhi koolituse praktiline väljaõpe simulaatoril

Ekskavaatori- ja kopplaadurijuhi koolituse praktiline õppesõit õppepolügoonil

 

LOGISTIKA JA LAOTÖÖD

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (160 t) kuupäev täpsustamisel (1700 eur)

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (240 t) 17.september (2460 eur)

Laoprogrammis töötamise põhitõed (40 t)

Laotöötaja koolitus (60 t)

 

ISIKUARENG

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t)

Võlanõustamise baaskoolitus (160 t)

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 13.september (816 eur)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) 20.september (852 eur)

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) oktoobris, kuupäev täpsustamisel (936 eur)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) kuupäev täpsustamisel (444 eur)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t)

Suhtlemise ja koospõhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulk (80 t)

Võlanõustamise baaskoolitus (160 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses - täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t)

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t)

 

KOKANDUS, MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Catering-teeninduse korraldamine (60 t)

Dessertide valmistamine (20 t)

Külmade suupistete valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t)

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Tervislikud aedviljatoidud - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Vahemeremaade rahvustoidud - praktiline täienduskoolitus (40 t)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t)

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)

Serveerimise ja teenindamise alused ning jookide algõpetus (40 t)

 

AUTOTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)

Sõiduautode ülddiagnostika põhitõed (80 t)

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t)

 

TAIMEKASVATUS JA LOOMAKASVATUS
kõigile taimekaitse koolitustele saab registreerida SIIN

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t),
(109 eur) 
11.-13. november Raplamaal
2.-4. detsember Säreveres

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t),
(54 eur) 
14. november Raplamaal
11. detsember Säreveres

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t),
(60 eur) Säreveres
1. november

Küüslaugukasvatuse põhitõed (8 t), 26. september (77 eur) 

 

TÕSTUKIJUHI JA TROPPIJA KOOLITUSED

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, 23.-25.september (1650 eur)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) 14.-16.oktoober (300 eur)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, kavandamisel (1650 eur)

Troppija ja tõstetööde teostaja täienduskoolitus (8 t)

 

TULEOHUTUS

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (8 t)

Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolitus (6 t)

 

VEOAUTOJUHTIDE AMETIKOOLITUSED

Veoautojuhi täienduskoolitus (35 t)

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus (70 t)

 

KEEVITAJA KOOLITUSED

Keevituse algõpe (80 t) kuupäev täpsustamisel (780 eur)

 

Koolitustele saab registreerida SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht

ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 

 

 

Koolitustele saab registreerida SIIT

IT - JA ARVUTIÕPE

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) oktoober (576 eur)

AutoCad baaskursus (40 t) oktoober

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t)

Keskastme arvutikoolitus (20 t)

Tabeltöötlus algajatele (20 t)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t)

Tabelarvutus ja andmetöötlus

asjaajamises (32 t)

Tekstitöötlus algajatele (25 t)

RAAMATUPIDAMISKOOLITUSED

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 19.sept(672 eur)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) 21.sept (672 eur)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) kuupäev täpsustamisel (540 eur)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) kuupäev täpsustamisel (672 eur)

ETTEVÕTLUS, JUHTIMINE JA HALDUS

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t)21.sept (672 eur)

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) kuupäev täpsustamisel (780 eur)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t)kuupäev täpsustamisel (540 eur)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t)kuupäev täpsustamisel (672 eur)

Dokumendihalduse korraldamine ettevõttes (8 t)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t)

KEELEÕPE

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil I moodul (60 t) kuupäev täpsustamisel (1047 eur)

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil II moodul (60 t) kuupäev täpsustamisel(1047 eur)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Inglisekeelne suhtlus kliendiga konfliktsituatsioonides (30 t)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t)

Inglise keel A1.2 suhtluskeel (30 t)

Vene keel taasalustajatele (40 t)

Vene keel alustajatele (40 t)

Soome keele algkursus (40 t)

Soome keele vestluskursus (40 t)

Hispaania keel alustajatele (40 t)

Hispaania keele vestluskursus (40 t)

Inglise keel algajatele (40 t)

Igapäevane vene keel suhtluskeelena (30 t)

Eesti keele algkoolitus inglise keele baasil (100 t)

TÖÖOHUTUS, ESMAABI JA TOIDUHÜGIEEN

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24 t)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8 t)

Esmaabiandjate väljaõpe (16 t)(85 eur) 24. - 25. september Säreveres

Esmaabiandjate täiendõpe (8 t)(46 eur) 25.september Säreveres

Toiduhügieeni koolitus (8 t)

Hädaolukordade lahendamise kriisimeeskonna liikme koolitus (6 t)

ELEKTRIOHUTUS

Elektrialane täienduskoolitus elektriala isikutele (24 t)

KLIENDITEENINDUS

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Teenindusstandardi roll kliendikeskse teeninduse korraldamine (40 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

PUHASTUSTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Puhastusteeninduse põhitõed (40 t)

Efektiivsed koristusmeetodid (8 t)

EHITUS

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t teooriat + 180 t praktikat) 22.aprill-30.november (1128 eur)

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (238 t) 5.oktoober2019-30.juuni 2020 (2490 eur)

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t)

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t)

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (20 t)

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t)

Rullmaterjalide seina paigaldamise koolitus (tapeetimise koolitus) (20 t)

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t)

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t)

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t)

Plaatimistööd siseruumides (60 t)

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Töödeldud palgist hoone ehitamine (60 t)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

TEEDEEHITUS

Karjäärimasinate (ekskavaatori)juhi koolitus (28 t) kuupäev täpsustamisel (1495 eur)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

Teehöövlijuhtide täienduskoolitus (28 t)

Ekskavaatori- ja kopplaadurijuhi koolituse praktiline väljaõpe simulaatoril

Ekskavaatori- ja kopplaadurijuhi koolituse praktiline õppesõit õppepolügoonil

LOGISTIKA JA LAOTÖÖD

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (160 t) kuupäev täpsustamisel (1700 eur)

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (240 t) 17.september (2460 eur)

Laoprogrammis töötamise põhitõed (40 t)

Laotöötaja koolitus (60 t)

ISIKUARENG

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t)

Võlanõustamise baaskoolitus (160 t)

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 13.september (816 eur)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) 20.september (852 eur)

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)oktoobris, kuupäev täpsustamisel (936 eur)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) kuupäev täpsustamisel (444 eur)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t)

Suhtlemise ja koospõhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulk (80 t)

Võlanõustamise baaskoolitus (160 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses - täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t)

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t)

KOKANDUS, MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Catering-teeninduse korraldamine (60 t)

Dessertide valmistamine (20 t)

Külmade suupistete valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t)

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Tervislikud aedviljatoidud - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Vahemeremaade rahvustoidud - praktiline täienduskoolitus (40 t)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t)

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)

Serveerimise ja teenindamise alused ning jookide algõpetus (40 t)

AUTOTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)

Sõiduautode ülddiagnostika põhitõed (80 t)

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t)

TAIMEKASVATUS JA LOOMAKASVATUS
kõigile taimekaitse koolitustele saab registreerida SIIN

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t),
(109 eur)
11.-13. november Raplamaal
2.-4. detsember Säreveres

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t),
(54 eur)
14. november Raplamaal
11. detsember Säreveres

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t),
(60 eur) Säreveres
1. november

Küüslaugukasvatuse põhitõed (8 t), 26. september(77 eur)

TÕSTUKIJUHI JA TROPPIJA KOOLITUSED

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, 23.-25.september (1650 eur)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) 14.-16.oktoober (300 eur)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, kavandamisel (1650 eur)

Troppija ja tõstetööde teostaja täienduskoolitus (8 t)

TULEOHUTUS

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (8 t)

Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolitus (6 t)

VEOAUTOJUHTIDE AMETIKOOLITUSED

Veoautojuhi täienduskoolitus (35 t)

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus (70 t)

KEEVITAJA KOOLITUSED

Keevituse algõpe (80 t) kuupäev täpsustamisel (780 eur)

Koolitustele saab registreerida SIIT

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht

ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188