Täienduskoolitus

Tasulised ja tellitavad koolitused


KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Meie koolituste hinnad on käibemaksuga. 

 

IT - JA ARVUTIÕPE

Veebipoe loomise koolitus (30 t) (600 eurot)

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t)

Keskastme arvutikoolitus (20 t)

Tabeltöötlus algajatele (20 t)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t)

Tekstitöötlus algajatele (25 t)

 

RAAMATUPIDAMISKOOLITUSED

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (85 t) 14. november (810 eurot)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) kavandamisel (672 eurot)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) kavandamisel (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) kavandamisel  (540 eurot)

 

ETTEVÕTLUS, JUHTIMINE JA HALDUS

Ettevõtluskoolitus (160 t) kavandamisel (1770 eurot)

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) kavandamisel  (810 eurot)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) kavandamisel  (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) kavandamisel  (540 eurot)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

 

KEELEÕPE

Eesti keele koolitus algajatele (A1-tase) vene keele baasil (120 t) september/oktoober (1206 eurot)

Inglise keel algajatele (40 t) kavandamisel  (186 eurot) 

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Inglisekeelne suhtlus kliendiga konfliktsituatsioonides (30 t)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t)

Inglise keel A1.2 suhtluskeel (30 t)

Eesti keele algkoolitus inglise keele baasil (100 t)

 

TÖÖOHUTUS, ESMAABI JA TOIDUHÜGIEEN

Esmaabiandja koolitus (16 t) kavandamisel (96 eurot)

Esmaabiandja täienduskoolitus (8 t) kavandamisel (60 eurot)

Toiduhügieeni koolitus (8 t) kavandamisel (66 eurot) 

e-kursus Toiduhügieeni koolitus (8 t) võimalik läbida õppijale meelepärasel ajal (66 eurot)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 t) kavandamisel  (90 eurot)

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t) kavandamisel (216 eurot)

 

ELEKTRIOHUTUS

Elektrialane täienduskoolitus elektriala isikutele (24 t)

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Tööstuskontrollerite programmeerimise algkursus (16 t) kavandamisel (150 eurot)

 

KLIENDITEENINDUS

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Teenindusstandardi roll kliendikeskse teeninduse korraldamine (40 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

 

PUHASTUSTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (30 t) kavandamisel  (498 eurot)

Praktilised eripuhastustööd (40 t) kavandamisel (522 eurot)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Efektiivsed koristusmeetodid (8 t)

 

EHITUS

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t teooriat + 180 t praktikat) I õppesessioon 27. - 31. märts, II õppesessioon 25. - 27. september, kutseeksam 28. september (1614 eurot)

Plaatimistööd siseruumides (60 t) kavandamisel (2448 eurot)

Liistparketi paigaldamise koolitus (16 t) kavandamisel (1440 eurot)

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) kavandamisel (780 eurot)

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) kavandamisel (540 eurot)

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) kavandamisel (672 eurot)

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (238 t) kavandamisel (2490 eurot)

Rullmaterjalide seina paigaldamise koolitus (tapeetimise koolitus) (26 t)

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t)

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t)

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Töödeldud palgist hoone ehitamine (60 t)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (90 t)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

 

TEEDEEHITUS

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (40 t) kavandamisel  (810 eurot)

Teetöömasinate juhi koolitus (285 t) kavandamisel (2490 eurot)

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) kavandamisel (1500 eurot)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

Teehöövlijuhtide täienduskoolitus (28 t)

 

LOGISTIKA JA LAOTÖÖD

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (160 t) kavandamisel (1700 eurot)

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (240 t) kavandamisel (2460 eurot)

Laoprogrammis töötamise põhitõed (40 t)

 

ISIKUARENG

Kogemusnõustaja baaskoolitus (202 t) 15. september (2304 eurot) 

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) (498 eurot)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE, LASTEHOID JA TEENUSED NOORTELE

UUS! Lapsehoidja täienduskoolitus (120 t) 25. august (1080 eurot) Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik).

Kogemusnõustaja baaskoolitus (202 t) 15. september (2304 eurot) 

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) september (1956 eurot)

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t) 9. oktoober, 23. oktoober, 24. oktoober, 13. november ja 14. november  (564 eurot)

Hooldustöötaja täienduskoolitus (sh esmaabiandja ja toiduhügieeni koolitus) (200 t) kavandamisel (2490 eurot)

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) (498 eurot)

Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega (40 t) kavandamisel (498 eurot)

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) kavandamisel (1830 eurot)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) kavandamisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (sh esmaabiandja koolitus) (96 t) kavandamisel (876 eurot)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses - täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) kavandamisel (768 eurot)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) kavandamisel (444 eurot)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t)

 

KOKANDUS, MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Pitsiliste piparkookide valmistamine (4 t) kavandamisel (34 eurot)

Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (24 t) kavandamisel (1488 eurot)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) kavandamisel (1488 eurot)

Erikujuliste makroonide valmistamise töötuba (7 t) kavandamisel (66 eurot) max 5 osalejat grupis

Ekleeride valmistamise õpiamps (8 t) kavandamisel novembris (54 eurot)

Makroonide valmistamise töötuba (4 t) kavandamisel (48 eurot) max 5 osalejat grupis

Koduste vorstide valmistamise koolitus (6 t) kavandamisel (48 eurot)

Pärmitainast saiade ja pirukate valmistamise töötuba (6 t) kavandamisel (48 eurot)

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) kavandamisel (1884 eurot)

Dessertide valmistamine- praktiline täienduskoolitus (20 t)

Külmade suupistete valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t)

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Tervislikud aedviljatoidud - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Vahemeremaade rahvustoidud - praktiline täienduskoolitus (40 t)

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)

Serveerimise ja teenindamise alused ning jookide algõpetus (40 t)

3D-piparkookide valmistamise ja kaunistamise töötuba (6 t) (48 eurot)

Piparkoogist jõuluehete valmistamine (5 t) kavandamisel  (45 eurot)

Kitsejuustu valmistamine koduköögis (10 t) täpsustamisel (48 eurot)

 

AUTOTEHNIKA

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t) kavandamisel (540 eurot)

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)

Sõiduautode ülddiagnostika põhitõed (80 t) (2064 eurot)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t)

 

TAIMEKASVATUS JA LOOMAKASVATUS
kõigile taimekaitse koolitustele saab registreerida SIIN

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t) 30. mai - 1. juuni (175 eurot) 

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t) 7. juuni (75 eurot) 

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t) planeerimisel (83 eurot)

Põllumajandusloomade seemendamine (72 t) planeerimisel (713 eurot)

Väiksemate koduloomade nahkade parkimine koduste vahenditega (28 t) (300 eurot)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) kuupäevad kavandamisel (96 eurot)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) kuupäevad kavandamisel (96 eurot)

 

TÕSTUKIJUHI JA TROPPIJA KOOLITUSED

Tõstukijuhi koolitus (24 t) planeerimisel septembris (816 eurot)

Tõstukijuhi täienduskoolitus (8 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (720 eurot)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (1650 eurot)

Troppija ja tõstetööde teostaja täienduskoolitus (8 t)

 

TULEOHUTUS

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (8 t)

Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolitus (6 t)

 

KEEVITAJA KOOLITUSED

Keevituse algõpe (80 t) kavandamisel (780 eurot)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 5329 2188

 

 

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Meie koolituste hinnad on käibemaksuga. 

 

IT - JA ARVUTIÕPE

Veebipoe loomise koolitus (30 t) (600 eurot)

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t)

Keskastme arvutikoolitus (20 t)

Tabeltöötlus algajatele (20 t)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t)

Tekstitöötlus algajatele (25 t)

 

RAAMATUPIDAMISKOOLITUSED

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (85 t) 14. november (810 eurot)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) kavandamisel (672 eurot)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) kavandamisel (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) kavandamisel  (540 eurot)

 

ETTEVÕTLUS, JUHTIMINE JA HALDUS

Ettevõtluskoolitus (160 t) kavandamisel (1770 eurot)

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) kavandamisel  (810 eurot)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) kavandamisel  (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) kavandamisel  (540 eurot)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

 

KEELEÕPE

Eesti keele koolitus algajatele (A1-tase) vene keele baasil (120 t) september/oktoober (1206 eurot)

Inglise keel algajatele (40 t) kavandamisel  (186 eurot) 

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Inglisekeelne suhtlus kliendiga konfliktsituatsioonides (30 t)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t)

Inglise keel A1.2 suhtluskeel (30 t)

Eesti keele algkoolitus inglise keele baasil (100 t)

 

TÖÖOHUTUS, ESMAABI JA TOIDUHÜGIEEN

Esmaabiandja koolitus (16 t) kavandamisel (96 eurot)

Esmaabiandja täienduskoolitus (8 t) kavandamisel (60 eurot)

Toiduhügieeni koolitus (8 t) kavandamisel (66 eurot) 

e-kursus Toiduhügieeni koolitus (8 t) võimalik läbida õppijale meelepärasel ajal (66 eurot)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 t) kavandamisel  (90 eurot)

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t) kavandamisel (216 eurot)

 

ELEKTRIOHUTUS

Elektrialane täienduskoolitus elektriala isikutele (24 t)

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Tööstuskontrollerite programmeerimise algkursus (16 t) kavandamisel (150 eurot)

 

KLIENDITEENINDUS

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Teenindusstandardi roll kliendikeskse teeninduse korraldamine (40 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

 

PUHASTUSTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (30 t) kavandamisel  (498 eurot)

Praktilised eripuhastustööd (40 t) kavandamisel (522 eurot)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Efektiivsed koristusmeetodid (8 t)

 

EHITUS

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t teooriat + 180 t praktikat) I õppesessioon 27. - 31. märts, II õppesessioon 25. - 27. september, kutseeksam 28. september (1614 eurot)

Plaatimistööd siseruumides (60 t) kavandamisel (2448 eurot)

Liistparketi paigaldamise koolitus (16 t) kavandamisel (1440 eurot)

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) kavandamisel (780 eurot)

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) kavandamisel (540 eurot)

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) kavandamisel (672 eurot)

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (238 t) kavandamisel (2490 eurot)

Rullmaterjalide seina paigaldamise koolitus (tapeetimise koolitus) (26 t)

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t)

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t)

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Töödeldud palgist hoone ehitamine (60 t)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (90 t)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

 

TEEDEEHITUS

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (40 t) kavandamisel  (810 eurot)

Teetöömasinate juhi koolitus (285 t) kavandamisel (2490 eurot)

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) kavandamisel (1500 eurot)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

Teehöövlijuhtide täienduskoolitus (28 t)

 

LOGISTIKA JA LAOTÖÖD

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (160 t) kavandamisel (1700 eurot)

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (240 t) kavandamisel (2460 eurot)

Laoprogrammis töötamise põhitõed (40 t)

 

ISIKUARENG

Kogemusnõustaja baaskoolitus (202 t) 15. september (2304 eurot) 

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) (498 eurot)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE, LASTEHOID JA TEENUSED NOORTELE

UUS! Lapsehoidja täienduskoolitus (120 t) 25. august (1080 eurot) Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik).

Kogemusnõustaja baaskoolitus (202 t) 15. september (2304 eurot) 

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) september (1956 eurot)

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t) 9. oktoober, 23. oktoober, 24. oktoober, 13. november ja 14. november  (564 eurot)

Hooldustöötaja täienduskoolitus (sh esmaabiandja ja toiduhügieeni koolitus) (200 t) kavandamisel (2490 eurot)

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) (498 eurot)

Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega (40 t) kavandamisel (498 eurot)

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) kavandamisel (1830 eurot)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) kavandamisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (sh esmaabiandja koolitus) (96 t) kavandamisel (876 eurot)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses - täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) kavandamisel (768 eurot)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) kavandamisel (444 eurot)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t)

 

KOKANDUS, MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Pitsiliste piparkookide valmistamine (4 t) kavandamisel (34 eurot)

Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (24 t) kavandamisel (1488 eurot)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) kavandamisel (1488 eurot)

Erikujuliste makroonide valmistamise töötuba (7 t) kavandamisel (66 eurot) max 5 osalejat grupis

Ekleeride valmistamise õpiamps (8 t) kavandamisel novembris (54 eurot)

Makroonide valmistamise töötuba (4 t) kavandamisel (48 eurot) max 5 osalejat grupis

Koduste vorstide valmistamise koolitus (6 t) kavandamisel (48 eurot)

Pärmitainast saiade ja pirukate valmistamise töötuba (6 t) kavandamisel (48 eurot)

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) kavandamisel (1884 eurot)

Dessertide valmistamine- praktiline täienduskoolitus (20 t)

Külmade suupistete valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t)

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Tervislikud aedviljatoidud - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Vahemeremaade rahvustoidud - praktiline täienduskoolitus (40 t)

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)

Serveerimise ja teenindamise alused ning jookide algõpetus (40 t)

3D-piparkookide valmistamise ja kaunistamise töötuba (6 t) (48 eurot)

Piparkoogist jõuluehete valmistamine (5 t) kavandamisel  (45 eurot)

Kitsejuustu valmistamine koduköögis (10 t) täpsustamisel (48 eurot)

 

AUTOTEHNIKA

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t) kavandamisel (540 eurot)

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)

Sõiduautode ülddiagnostika põhitõed (80 t) (2064 eurot)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t)

 

TAIMEKASVATUS JA LOOMAKASVATUS
kõigile taimekaitse koolitustele saab registreerida SIIN

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t) 30. mai - 1. juuni (175 eurot) 

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t) 7. juuni (75 eurot) 

Taimekaitsevahendite turustaja aluskoolitus (8 t) planeerimisel (83 eurot)

Põllumajandusloomade seemendamine (72 t) planeerimisel (713 eurot)

Väiksemate koduloomade nahkade parkimine koduste vahenditega (28 t) (300 eurot)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) kuupäevad kavandamisel (96 eurot)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) kuupäevad kavandamisel (96 eurot)

 

TÕSTUKIJUHI JA TROPPIJA KOOLITUSED

Tõstukijuhi koolitus (24 t) planeerimisel septembris (816 eurot)

Tõstukijuhi täienduskoolitus (8 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (720 eurot)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (1650 eurot)

Troppija ja tõstetööde teostaja täienduskoolitus (8 t)

 

TULEOHUTUS

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (8 t)

Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolitus (6 t)

 

KEEVITAJA KOOLITUSED

Keevituse algõpe (80 t) kavandamisel (780 eurot)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 5329 2188