Täienduskoolitus

Tasulised ja tellitavad koolitused


KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

IT - JA ARVUTIÕPE

AutoCad baaskursus (40 t) planeerimisel (516 eurot)

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) (576 eurot)

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t)

Keskastme arvutikoolitus (20 t)

Tabeltöötlus algajatele (20 t)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t)

Tabelarvutus ja andmetöötlus asjaajamises (32 t)

Tekstitöötlus algajatele (25 t)

 

RAAMATUPIDAMISKOOLITUSED

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 17.november   (672 eurot)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) novembris   (672 eurot)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) planeerimisel  (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) planeerimisel  (540 eurot)

 

ETTEVÕTLUS, JUHTIMINE JA HALDUS

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) novembris (672 eurot)

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) planeerimisel   (702 eurot)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) planeerimisel  (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) planeerimisel  (540 eurot)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

 

KEELEÕPE

Inglise keel algajatele (40 t) 19.oktoober (186 eurot) 

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil I moodul (80 t) kuupäev täpsustamisel (1488 eurot)

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil II moodul (80 t) kuupäev täpsustamisel (1488 eurot)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Inglisekeelne suhtlus kliendiga konfliktsituatsioonides (30 t)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t)

Inglise keel A1.2 suhtluskeel (30 t)

Eesti keele algkoolitus inglise keele baasil (100 t)

 

TÖÖOHUTUS, ESMAABI JA TOIDUHÜGIEEN

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t) planeerimisel  (180 eurot)

Esmaabiandja koolitus (16 t) planeerimisel  (85 eurot)

Esmaabiandja täienduskoolitus (8 t) planeerimisel  (46 eurot)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 t) planeerimisel septembris (90 eurot)

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t)

Toiduhügieeni koolitus (8 t) 

 

ELEKTRIOHUTUS

Elektrialane täienduskoolitus elektriala isikutele (24 t)

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Tööstuskontrollerite programmeerimise algkursus (16 t) planeerimisel (150 eurot)

 

KLIENDITEENINDUS

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Teenindusstandardi roll kliendikeskse teeninduse korraldamine (40 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

 

PUHASTUSTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (26 t) planeerimisel    (420 eurot)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Efektiivsed koristusmeetodid (8 t)

 

EHITUS

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) planeerimisel  (540 eurot)

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) planeerimisel  (672 eurot)

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (238 t) planeerimisel  (2490 eurot)

Plaatimistööd siseruumides (60 t) planeerimisel  (768 eurot)

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) planeerimisel (768 eurot)

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t teooriat + 180 t praktikat) 12.-19.oktoober (1398 eurot)  (kaks koolituspäeva jääb sügisperioodile ja need täpsustame jooksvalt)

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks e-kursus (24 t) Kogu e-kursuse õppematerjal omandatakse iseseisvalt veebipõhise õppena. Arve tasunud osaleja saab personaalse ligipääsu e-kursusele.  (90 eurot)

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) planeerimisel (90 eurot)

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks osaline e-kursus (40 t) planeerimisel (160 eurot)

Rullmaterjalide seina paigaldamise koolitus (tapeetimise koolitus) (26 t)

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t)

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t)

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Töödeldud palgist hoone ehitamine (60 t)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (90 t)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

 

TEEDEEHITUS

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) planeerimisel   (1500 eurot)

Teetöömasinate juhi koolitus (108 t) planeerimisel   (1950 eurot)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (26 t) planeerimisel   (738 eurot)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

Teehöövlijuhtide täienduskoolitus (28 t)

 

LOGISTIKA JA LAOTÖÖD

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (160 t) planeerimisel (1700 eurot)

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (240 t) planeerimisel (2460 eurot)

Laoprogrammis töötamise põhitõed (40 t)

 

ISIKUARENG

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) 16.oktoober (1890 eurot) 

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 25.november, 26.november ja 3.detsember

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) planeerimisel  (1956 eurot)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) 16.oktoober (1890 eurot) 

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 17.oktoober (1830 eurot)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 25.november, 26.november ja 3.detsember

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (sh esmaabiandja koolitus) (96 t) planeerimisel    (876 eurot)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses - täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) planeerimisel    (768 eurot)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) kuupäev täpsustamisel (444 eurot)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t)

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t)

 

KOKANDUS, MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Makroonide valmistamise töötuba (4 t) I grupp 28.oktoober (48 eurot) max 5 osalejat grupis ja II grupp 4.november

Pärmitainast saiade ja pirukate valmistamise töötuba (8 t) 10.november (48 eurot)

Piparkoogimaja valmistamise töötuba (8 t) kavandamisel novembris-detsembris (48 eurot)

Pitsiliste piparkookide valmistamine (4 t) kavandamisel novembris-detsembris (34 eurot)

Catering-teeninduse korraldamine (60 t)

Dessertide valmistamine- praktiline täienduskoolitus (20 t)

Külmade suupistete valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t)

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Tervislikud aedviljatoidud - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Vahemeremaade rahvustoidud - praktiline täienduskoolitus (40 t)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t)

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)

Serveerimise ja teenindamise alused ning jookide algõpetus (40 t)

 

AUTOTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)

Sõiduautode ülddiagnostika põhitõed (80 t)

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t)

 

TAIMEKASVATUS JA LOOMAKASVATUS
kõigile taimekaitse koolitustele saab registreerida SIIN

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t),
(127 eurot) 
18. - 20. november 2020 Säreveres

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t),
(60 eurot) 
15. oktoober 2020 Säreveres

Taimekaitsevahendite turustaja koolitus (8 t),(65 eurot) 
novembris 2020 Säreveres 

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) 
 

 

TÕSTUKIJUHI JA TROPPIJA KOOLITUSED

Tõstukijuhi koolitus (24 t) 9.-11.november (590 eurot)

Tõstukijuhi täienduskoolitus (8 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (720 eurot)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (1650 eurot)

Troppija ja tõstetööde teostaja täienduskoolitus (8 t)

 

TULEOHUTUS

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (8 t)

Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolitus (6 t)

 

KEEVITAJA KOOLITUSED

Keevituse algõpe (80 t) 17.oktoober (780 eurot)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 

 

 

Keskastme arvutikoolitus (20 t)

Tabeltöötlus algajatele (20 t)

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t)

Tabelarvutus ja andmetöötlus asjaajamises (32 t)

Tekstitöötlus algajatele (25 t)

 

RAAMATUPIDAMISKOOLITUSED

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 17.november   (672 eurot)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) novembris   (672 eurot)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) planeerimisel  (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) planeerimisel  (540 eurot)

 

ETTEVÕTLUS, JUHTIMINE JA HALDUS

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) novembris (672 eurot)

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) planeerimisel   (702 eurot)

Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (80 t) planeerimisel  (672 eurot)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) planeerimisel  (540 eurot)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

 

KEELEÕPE

Inglise keel algajatele (40 t) 19.oktoober (186 eurot) 

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil I moodul (80 t) kuupäev täpsustamisel (1488 eurot)

Eesti keele A1 taseme algkoolitus vene keele baasil II moodul (80 t) kuupäev täpsustamisel (1488 eurot)

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Inglisekeelne suhtlus kliendiga konfliktsituatsioonides (30 t)

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t)

Inglise keel A1.2 suhtluskeel (30 t)

Eesti keele algkoolitus inglise keele baasil (100 t)

 

TÖÖOHUTUS, ESMAABI JA TOIDUHÜGIEEN

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t) planeerimisel  (180 eurot)

Esmaabiandja koolitus (16 t) planeerimisel  (85 eurot)

Esmaabiandja täienduskoolitus (8 t) planeerimisel  (46 eurot)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 t) planeerimisel septembris (90 eurot)

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t)

Toiduhügieeni koolitus (8 t) 

 

ELEKTRIOHUTUS

Elektrialane täienduskoolitus elektriala isikutele (24 t)

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Tööstuskontrollerite programmeerimise algkursus (16 t) planeerimisel (150 eurot)

 

KLIENDITEENINDUS

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Teenindusstandardi roll kliendikeskse teeninduse korraldamine (40 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

 

PUHASTUSTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (26 t) planeerimisel    (420 eurot)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Efektiivsed koristusmeetodid (8 t)

 

EHITUS

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) planeerimisel  (540 eurot)

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) planeerimisel  (672 eurot)

Pottsepp-sell ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (238 t) planeerimisel  (2490 eurot)

Plaatimistööd siseruumides (60 t) planeerimisel  (768 eurot)

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) planeerimisel (768 eurot)

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t teooriat + 180 t praktikat) 12.-19.oktoober (1398 eurot)  (kaks koolituspäeva jääb sügisperioodile ja need täpsustame jooksvalt)

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks e-kursus (24 t) Kogu e-kursuse õppematerjal omandatakse iseseisvalt veebipõhise õppena. Arve tasunud osaleja saab personaalse ligipääsu e-kursusele.  (90 eurot)

Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) planeerimisel (90 eurot)

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks osaline e-kursus (40 t) planeerimisel (160 eurot)

Rullmaterjalide seina paigaldamise koolitus (tapeetimise koolitus) (26 t)

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t)

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t)

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Töödeldud palgist hoone ehitamine (60 t)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (90 t)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

 

TEEDEEHITUS

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) planeerimisel   (1500 eurot)

Teetöömasinate juhi koolitus (108 t) planeerimisel   (1950 eurot)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (26 t) planeerimisel   (738 eurot)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

Teehöövlijuhtide täienduskoolitus (28 t)

 

LOGISTIKA JA LAOTÖÖD

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (160 t) planeerimisel (1700 eurot)

Veokorraldaja-logistik täienduskoolitus (240 t) planeerimisel (2460 eurot)

Laoprogrammis töötamise põhitõed (40 t)

 

ISIKUARENG

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) 16.oktoober (1890 eurot) 

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 25.november, 26.november ja 3.detsember

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) planeerimisel  (1956 eurot)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) 16.oktoober (1890 eurot) 

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 17.oktoober (1830 eurot)

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (20 t) 25.november, 26.november ja 3.detsember

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (sh esmaabiandja koolitus) (96 t) planeerimisel    (876 eurot)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses - täienduskoolitus hooldustöötajale (80 t) planeerimisel    (768 eurot)

Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid suhtlemisel kliendiga (25 t) kuupäev täpsustamisel (444 eurot)

Kohanemine tööalaste muutustega ja enesearengu juhtimine (20 t)

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (24 t)

Täienduskoolitus koolieelse lasteasutuse töötajatele - lapse mõtte- ja käitumismudelid ning nendega toimetulek (80 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t)

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t)

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t)

Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t)

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

Koristustööd tervishoiuasutuste puhastusteenindajatele (36 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine tervishoiuasutustes (40 t)

 

KOKANDUS, MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

Makroonide valmistamise töötuba (4 t) I grupp 28.oktoober (48 eurot) max 5 osalejat grupis ja II grupp 4.november

Pärmitainast saiade ja pirukate valmistamise töötuba (8 t) 10.november (48 eurot)

Piparkoogimaja valmistamise töötuba (8 t) kavandamisel novembris-detsembris (48 eurot)

Pitsiliste piparkookide valmistamine (4 t) kavandamisel novembris-detsembris (34 eurot)

Catering-teeninduse korraldamine (60 t)

Dessertide valmistamine- praktiline täienduskoolitus (20 t)

Külmade suupistete valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t)

Slaavi rahvusköök - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Tervislikud aedviljatoidud - praktiline täienduskoolitus (20 t)

Vahemeremaade rahvustoidud - praktiline täienduskoolitus (40 t)

Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t)

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)

Serveerimise ja teenindamise alused ning jookide algõpetus (40 t)

 

AUTOTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)

Sõiduautode ülddiagnostika põhitõed (80 t)

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)

Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t)

 

TAIMEKASVATUS JA LOOMAKASVATUS
kõigile taimekaitse koolitustele saab registreerida SIIN

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t),
(127 eurot) 
18. - 20. november 2020 Säreveres

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12 t),
(60 eurot) 
15. oktoober 2020 Säreveres

Taimekaitsevahendite turustaja koolitus (8 t),(65 eurot) 
novembris 2020 Säreveres 

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) 
 

 

TÕSTUKIJUHI JA TROPPIJA KOOLITUSED

Tõstukijuhi koolitus (24 t) 9.-11.november (590 eurot)

Tõstukijuhi täienduskoolitus (8 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (720 eurot)

Tõstukijuhi koolitus (24 t) individuaalõpe, anna oma koolitussoovist meile teada (1650 eurot)

Troppija ja tõstetööde teostaja täienduskoolitus (8 t)

 

TULEOHUTUS

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (8 t)

Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolitus (6 t)

 

KEEVITAJA KOOLITUSED

Keevituse algõpe (80 t) 17.oktoober (780 eurot)

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188